Ana Sayfa

Merhabalar,

Web siteme hoş geldiniz! Öncelikle kişisel web sitemi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederim. Web sitemde yazdığım kitaplar, yaptığım çalışmalar, seminerler, verdiğim destekler, uğraştığım alanlar ile ilgili bilgi vermeye ve ruhun sırlarını sizlerle keşfetmeye çalışacağım.

Klasik felsefe literatüründe, doğru-yanlış, iyi-kötü, güzel-çirkin gibi kavram çifti olarak tartışılan terimler, tıpta sağlık-hastalık olarak karşılık buluyor. Biri diğerine bağlı bu kavramları tek başına tanımlamak neredeyse imkânsız görünüyor. Sağlık, hastalığın bulunmadığı durumu ima ederken, hastalık da sağlığın karşıtı olarak düşünülüyor. İnsan davranışları ve ruhsal işlevleri ele alındığında ise karşımıza normal-anormal kavramı çıkıyor. Peki, kuram yüklü yaklaşımlardan sıyrılıp nesnel ve evrensel bir ruh sağlığı tanımı yapmak mümkün mü?

Mevlana“Ruh karanlık içindeyse yolunu bulmak için aklın aydınlığına ihtiyaç duyar, fakat ruh aydınlanmış ise kimse aklın kandilini aramaz!” diyerek “ben ve öteki” arasındaki ilişkiye dikkat çekiyor ve kendini bilme açısından psikiyatri uygulamalarına çok iyi bir örnek oluşturuyor. Bu nedenle mesleğimden yola çıkarak psikoloji, psikiyatri ve psikoterapi bilimiyle felsefeyi yakınlaştırmaya ve ruhsal sorunlara felsefi yaklaşmaya çalışacağım. Çünkü ister tanı koyma, ister tedavi etme amacıyla olsun hasta-hekim ilişkisi ötekini anlamak açısından bize çok önemli ipuçları veriyor. Ötekini anlama çabası, psikiyatride ve psikoterapide nihai bir amaç olarak görülmüyor. Hemen her zaman ötekini değiştirme çabasının ön aşaması olarak görülüyor. Ünlü varoluşçu terapist Yalom’un söylediği gibi terapi, hayatın giysili bir provasıdır. Terapiyi bir yaşama sanatı olarak gören usta terapistlerin, hemen tümü hayatın anlamı üzerinde odaklanmışlardır. Bu ustalar, belirli bir terapi ekolünün başarılı pratisyenleri olmaktan öte, terapilerin altında yatan insan tasarımına ilişkin, özgün bakış açıları geliştiren filozoflardır. Kişisel özgüllüklerini terapi kuramlarına katarken, anlam dünyalarını da biz terapistlerle paylaşırlar, ben de sizlerle web sitemde paylaşmaya çalışacağım.

Dostluk, sevgi ve saygılarımla…

Cengiz GÜLEÇ