Blog Archives for tag psikoterapi

Ödipus Kompleksi ve Ruhsal Gelişim Evreleri Workshopu

Freud’da göre insanın ruhsal gelişim evreleri nelerdir? Oral, anal, fallik döneme ait olan saplanmalar klinikte karşımıza nasıl çıkar? Mahler’e göre… Continue reading »

Psikiyatr & Psikoterapist Prof. Dr. Cengiz GÜLEÇ ile Psikoterapi Eğitimi – ANKARA

Vamık Volkan, Otto F. Kernberg ve J. F. Masterson, Ed Jakops, Albert Ellis, Aaron Beck olmak üzere birçok kuramcının psikoterapotik yaklaşımlarını, dinamik psikoterapi, bilişsel… Continue reading »

Terapistin Ruh Sağlığı ve Anlam Dünyası

Bir Zen öyküsü: “Çin’de yirmi yıldır bir keşişin tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir kadın vardı. Onun için bir kulübe yapmıştı ve… Continue reading »

Terapilerdeki Paradoks ve Hayal Kırıklığı

Terapi,en basit tanımıyla başka birinin psikososyal sorunlarını, psikolojik araçlarla çözme girişimidir. Söz konusu araçlar, günlük dilde kullandığımız sözcüklerdir. Dertli, sıkıntılı… Continue reading »

Psikoterapilerin Meşruiyeti

“Ruh karanlık içindeyse yolunu bulmak için aklın aydınlığına ihtiyaç duyar, fakat ruh aydınlanmış ise kimse aklın kandilini aramaz.” Mevlana, Mesnevi… Continue reading »

Varoluş Kaygısı ile Baş Etmede Mistisizm

Anlam ihtiyacımız nereden kaynaklanıyor? Başka bir deyişle anlam ihtiyacımız ontik bir zorunluluk mu? Canlı ve cansız nesneler, maddi ve manevi… Continue reading »