Blog Archives for tag psikoterapist

Psikiyatr & Psikoterapist Prof. Dr. Cengiz GÜLEÇ ile Psikoterapi Eğitimi – ANKARA

Vamık Volkan, Otto F. Kernberg ve J. F. Masterson, Ed Jakops, Albert Ellis, Aaron Beck olmak üzere birçok kuramcının psikoterapotik yaklaşımlarını, dinamik psikoterapi, bilişsel… Continue reading »

Terapistin Ruh Sağlığı ve Anlam Dünyası

Bir Zen öyküsü: “Çin’de yirmi yıldır bir keşişin tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir kadın vardı. Onun için bir kulübe yapmıştı ve… Continue reading »

Psikoterapilerin Meşruiyeti

“Ruh karanlık içindeyse yolunu bulmak için aklın aydınlığına ihtiyaç duyar, fakat ruh aydınlanmış ise kimse aklın kandilini aramaz.” Mevlana, Mesnevi… Continue reading »

Varoluş Kaygısı ile Baş Etmede Mistisizm

Anlam ihtiyacımız nereden kaynaklanıyor? Başka bir deyişle anlam ihtiyacımız ontik bir zorunluluk mu? Canlı ve cansız nesneler, maddi ve manevi… Continue reading »