Blog Archives for tag Terapi

Terapistin Ruh Sağlığı ve Anlam Dünyası

Bir Zen öyküsü: “Çin’de yirmi yıldır bir keşişin tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir kadın vardı. Onun için bir kulübe yapmıştı ve… Continue reading »

Terapilerdeki Paradoks ve Hayal Kırıklığı

Terapi,en basit tanımıyla başka birinin psikososyal sorunlarını, psikolojik araçlarla çözme girişimidir. Söz konusu araçlar, günlük dilde kullandığımız sözcüklerdir. Dertli, sıkıntılı… Continue reading »