Blog Archives for category Makaleler

Terapistin Ruh Sağlığı ve Anlam Dünyası

Bir Zen öyküsü: “Çin’de yirmi yıldır bir keşişin tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir kadın vardı. Onun için bir kulübe yapmıştı ve… Continue reading »

Terapilerdeki Paradoks ve Hayal Kırıklığı

Terapi,en basit tanımıyla başka birinin psikososyal sorunlarını, psikolojik araçlarla çözme girişimidir. Söz konusu araçlar, günlük dilde kullandığımız sözcüklerdir. Dertli, sıkıntılı… Continue reading »

Ruhun Arzuları ve Kişilik Gelişimi

Freud’un arzu ve ruhsal gelişim arasında kurduğu bağlantıyı doğru anlamak açısından “arzu” sözcüğüne yüklediği anlamı açıklığa kavuşturmak gerekir. Modern düşüncede… Continue reading »

Psikoterapilerin Meşruiyeti

“Ruh karanlık içindeyse yolunu bulmak için aklın aydınlığına ihtiyaç duyar, fakat ruh aydınlanmış ise kimse aklın kandilini aramaz.” Mevlana, Mesnevi… Continue reading »

Varoluş Kaygısı ile Baş Etmede Mistisizm

Anlam ihtiyacımız nereden kaynaklanıyor? Başka bir deyişle anlam ihtiyacımız ontik bir zorunluluk mu? Canlı ve cansız nesneler, maddi ve manevi… Continue reading »