Politik Psikoloji Penceresinden

Yazar : Prof. Dr. Cengiz Güleç
Basım : Ümit Yayıncılık, Ankara, 2004
Sayfa Sayısı : 237

Türkiye’de psikologların ve kültür bilimcilerin siyasete mesafeli durduğu bir dönemde, Dr. Güleç, politik psikolojinin bulgu ve verilerinden yola çıkarak kültürel ve siyasal yaşamımızı psikanalistin ‘divanı’na yatırıyor.

Tagged: ,