Protezli Tanrı – Freud’un İnsan ve Uygarlık Kuramının Eleştirel Değerlendirmesi

Yazar : Prof. Dr. Cengiz Güleç
Basım : Dipnot Yayınları, Ankara, 2011
Sayfa Sayısı : 304
Fiyatı : 18,00 TL

Psikanalizle ilgili olarak yalnızca psikologlar arasında değil, insan ve kültür bilimleri ile uğraşan profesyoneller ve akademisyenler arasında da birbirine karşıt değerlendirmelere sıklıkla rastlanmaktadır. Ancak bilim dünyasında Freud’a tümüyle ilgisiz kalmak mümkün değildir. Psikanaliz kuramına ve uygulamalarına kimi aydınlar büyük bir değer atfederken, kimileri aşırı bir kuşkuyla yaklaşmaktadır.

Bilim ve düşünce dünyasına damgasını vurmuş ender fikir adamlarından birisi olan Freud, ne yazık ki ülkemizde hak ettiği ilgiyi görmemektedir.

Freud’un yarattığı insan kuramının ve psikanalizin insanlığa özgün katkıları nelerdir? Toplum psikolojisi ve uygarlık anlayışımıza yönelttiği radikal eleştiri nedir? Egemen din ve ahlak anlayışlarının paylaştığı “yanılsama” nereden kaynaklanmaktadır? Aşk’ın kaynağı nedir? İnsan, eylemlerinde ne kadar özgürdür? Bilinçli irademizin tüm davranışlarımızdaki payı ve rolü ne kadardır? İnsan gerçekten de rasyonel bir varlık mıdır?

Bu ve benzer soruların tümüne tutarlı ve bütünlüklü bir kuramsal çerçeve içinde cevaplar arayan, analizlerini usta bir edebiyatçı üslubu ve son derece yüksek bir hitabet gücüyle dile getiren bu dahi düşünür gerçekte kimdi ve ne söylüyordu? Elinizdeki bu kitap bu sorulara yanıtlar ararken okuru heyecan verici bir keşif yolculuğuna çıkarıyor.

Tagged: , , ,