Psikiyatrinin A-B-C’si

Ruhsal bozukluklar, tanısı ve tedavisi

Yazar : Prof. Dr. Cengiz Güleç
Basım : Say Yayınları, Ankara, 1993
Sayfa Sayısı : 241

İnsanda düşünce, duygu davranış ve bedensel hareketler pek çok faktör tarafından etkilenirler. Bu etkilenmeleri psikiyatrinin sınırları içinde incelemek neredeyse olanaksızdır. İnsan davranışını tanımlamayı amaç edinmiş çeşitli dilsel modeller, bu olguları daha iyi anlamanızı sağlamak için geliştirilmiş kuramları oluştururlar. Bu alanın verilerini öğrenmek isteyen herhangi bir okuyucu, gerçekten bu denli zengin ve karmaşık görünen bilgi yığını karşısında şaşkınlığa düşebilir.

Buna rağmen psikiyatrinin alfabesi sayılabilecek temel verileri, temel hastalıkları ve bunların genel düzeydeki tedavilerini aktarmaya çalışmak yararlı bir uğraş olacaktır.

Hacettepe Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Cengiz Güleç, ruhsal bozuklukları, bu bozuklukların nedenlerini, koruma yöntemlerini, tedavi şekillerini herkesin anlayabileceği şekilde anlatıyor. Üstelik ders kitaplarındaki alışılmış, kanıksanmış kalıpların dışına taşıp üzerinde yaşadığımız toprakların kültürel mirasından, insani değerlerinden yararlanarak yapıyor bunu.

Tagged: , , ,