Ruhun Sırları

Yazar : Prof. Dr. Cengiz Güleç
Basım : Dipnot Yayınları, Ankara, 2011
Sayfa Sayısı : 228
Fiyatı : 14,00 TL

“Ruh karanlık içindeyse yolunu bulmak için aklın aydınlığına ihtiyaç duyar, fakat ruh aydınlanmış ise kimse aklın kandilini aramaz.” Mevlana

Ünlü varoluşçu terapist Yalom’un söylediği gibi terapi, hayatın giysili bir provasıdır. Terapiyi bir yaşama sanatı olarak gören usta terapistlerin hemen tümü hayatın anlamı üzerinde odaklanmışlardır. Bu ustalar, belirli bir terapi ekolünün başarılı pratisyenleri olmaktan öte, terapilerin altında yatan insan tasarımına ilişkin özgün bakış açıları geliştiren filozoflardır. Kişisel özgürlüklerini terapi kuramlarına katarken, anlam dünyalarını da biz terapistlerle paylaşırlar.

Tagged: , ,